Privacyverklaring MN Vastgoedcommunicatie V.O.F.

Laatste update: donderdag 22 juni 2020

MN Vastgoedcommunicatie, hierna te noemen Verantwoordelijke, respecteert te allen tijde jouw privacy en is hiermee verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring. Deze is van toepassing op iedere bezoeker op mnvastgoedcommunicatie.nl. Lees het privacybeleid gelieve zorgvuldig door. Indien je het niet met deze privacyverklaring eens bent, verlaat dan onmiddellijk deze website.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht het privacybeleid op ieder gewenst moment aan te passen. Het huidige is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 22 juni 2020.

Kamer van Koophandel

MN Vastgoedcommunicatie V.O.F. staat ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel onder 78215528.
Verantwoordelijke is bereikbaar via info@mnvastgoedcommunicatie.nl.

Verstrekte gegevens

Mnvastgoedcommunicatie.nl verwerkt automatisch persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van één of meerdere van de aanwezige diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Dit komt ter sprake wanneer een ingevuld formulier op de contactpagina wordt verstuurd of een reactie op een blogpost wordt achtergelaten. De gegevens die hierbij versterkt worden, zijn (voor- en achter)naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het IP-adres van de persoon wordt hierbij ook opgeslagen. Deze gegevens (kunnen) worden gebruikt om bezoekers te identificeren. Dit is gewenst wanneer er sprake is van een bezoeker die zich niet naar behoren gedraagt. Persoonsgegevens blijven beschikbaar voor Verantwoordelijke zolang nodig voor mailuitwisseling. 

Indien de bezoeker wenst geen gegevens aan Mnvastgoedcommunicatie.nl te verstrekken, wordt aan deze persoon gevraagd geen reacties op blogposts/ de community achter te laten. Daarnaast wordt gevraagd geen ingevuld contactformulier te versturen, maar via zijn of haar eigen mailserver contact op te nemen met MN Vastgoedcommunicatie.nl via info@mnvastgoedcommunicatie.nl. 

Cookies door derden

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Jouw webbrowser slaat deze cookies op wanneer je een website bezoekt. Er zijn cookies door derden geplaatst. Dit is de onderstaande partij:

Google Analytics
Functie: een analytische cookie die websitebezoek (onder andere demografische gegevens en zoekgedrag) meet. Bewaartermijn: automatische verwijdering na 14 maanden (= kortste bewaartermijn)

Delen van persoonsgegevens met derden

MN Vastgoedcommunicatie verstrekt uitsluitend en enkel persoonsgegevens aan derden wanneer indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als bezoeker of om aan een dergelijke wettelijke verplichting te voldoen. Om geen andere reden zal Verantwoordelijke persoonsgegevens met derden delen.

Jouw rechten

(Persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan de bovengenoemde bewaartermijnen automatisch verwijderd. Verder heb je zelf altijd recht op inzage, rectificatie, het recht op wissing of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om misbruik of fraude te allen tijde te voorkomen, is identificatie hierbij noodzakelijk. Nog vragen onbeantwoord aan de hand van deze privacyverklaring? Schroom niet en neem contact op met Verantwoordelijke via info@mnvastgoedcommunicatie.nl.